victory church

Ang chance na para sa tao | Ang Dating Daan

Gaano kahaba o kaiksi ang pagkakataong ibinibigay ng Dios sa taong nakasumpong na ng katotohanan ngunit may pag-aalinlangan pa? * * * * * * * Siguraduhing iyong napanood ang mga biblical answers, upcoming events, bagong balita, at mga katanungan…

Ang epekto ng magkalayo ang magulang at anak | Ang Dating Daan

Ano ang epekto ng magkalayo ang magulang at anak? Alamin ang sagot ng Biblia! * * * * * * * Siguraduhing iyong napanood ang mga biblical answers, upcoming events, bagong balita, at mga katanungan sa pag-anib sa MCGI. Ang…

Scroll to top